Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Regulamin:
§ 1 Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu top-perfumeria.pl jest MILLOR MISIARZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 19, www.millor.pl., adres poczty elektronicznej: info@millor.pl tel. 338580920, NIP5480055020 KRS0000959368


2. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy top-perfumeria.pl a klientami podlegają regulaminowi dostępnemu w serwisie top-perfumeria.pl. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między top-perfumeria.pl i klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub zostały wyraźnie określone w regulaminie. Ustne zobowiązania pracowników top-perfumeria.pl wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez kierownika top-perfumeria.pl.

3. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.


§ 2 Zawarcie umowy

1. Przedstawione przez top-perfumeria.pl produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowany przez top-perfumeria.pl internetowy system konfiguracji produktów i obsługi zamówień dostępny online.

2. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego regulaminu. Wiążącą ceną jest cena wyświetlona w chwili składania zamówienia przez klienta. Podana wartość końcowa uwzględnia podatek VAT i koszty dostawy.

3. Wraz z dokonywanymi zmianami strony internetowej top-perfumeria.pl wszystkie uprzednio podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.

4. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.

5. Warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez top-perfumeria.pl przesłane klientowi pocztą elektroniczną przy zachowaniu zasad z § 3.

6. Termin realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania zamówienia lub zaksięgowania płatności. O zmianie statusu zlecenia na "opłacone" klient zostanie automatycznie poinformowany e-mailem.

7. Sprzedawca za pośrednictwem sklepu dokonuje tylko sprzedaży detalicznej, z wyłaczeniem handlu hurtowego. 


§ 3 Płatność

1. Płatności za towary można dokonywać za pomocą kart Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, BLIK, szybki przelew, przelew tradycyjny, za pobraniem .

2. Warunkiem wysyłki zamówionego towaru jest zaksięgowanie dokonanej wpłaty na rachunek podany w emailu potwierdzającym dostępność towaru.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4. W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.


§ 4 Dostawa

1. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, top-perfumeria.pl zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.

2. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który zaczyna się liczyć od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania lub zaksięgowania płatności. Zamówienia z towarami o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jednakże top-perfumeria.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania poszczególnych towarów osobno.

3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowymi kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

4. Zamówienia ze sklepu top-perfumeria.pl klient może odebrać osobiście w siedzibie Millor.pl

Czas realizacji zamówienia w przypadku odbioru osobistego w jednym z powyższych trzech punktów może wydłużyć się maksymalnie o 14 dni roboczych.

§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu

1. Jeżeli dostarczona klientowi przesyłka posiada widoczne uszkodzenia opakowania lub zawartości należy odmówić jej przyjęcia i spisać z kurierem protokół reklamacyjny. Należy także niezwłocznie poinformować top-perfumeria.pl. o zaistniałej sytuacji drogą e-mailową lub telefonicznie.


§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności

1. top-perfumeria.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości stałego dostępu do systemu online, szybkość działania systemu, która zależna jest od niezależnej od top-perfumeria.pl sieci szkieletowej oraz za błędy techniczne i elektroniczne powstałe w czasie dokonywania zakupów, na które top-perfumeria.pl nie ma wpływu.

2. Serwis top-perfumeria.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. top-perfumeria.pl oznajmia, że nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron oraz nie ma na nie wpływu. Oznajmia także, że wszelakie opinie, przekonania polityczne, wyznaniowe itp. przedstawione na tych stronach nie muszą być zgodne z opiniami, przekonaniami politycznymi, wyznaniowymi itp. pracowników serwisu top-perfumeria.pl.


§ 7 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru w formie pisemnej (np. list, faks, e-mail) lub poprzez odesłanie zamówionych towarów bez konieczności podawania powodów wspomnianego odstąpienia. Warunkiem dotrzymania terminu, w którym można odstąpić od warunków umowy, jest terminowe odesłanie wniosku odstąpienia od warunków umowy lub zakupionego towaru. Wyjątki: prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odenisieniu do usług w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokajaniu jego indywidulanych potrzeb. Poprzez specjalne zamówienie rozumie się zamówienie towarów, które nie są przedstawione w ogólnie dostępnej ofercie sklepu internetowego.


2. Wniosek odstąpienia od warunków umowy należy skierować do top-perfumeria.pl na adres spółki lub na adres poczty elektronicznej.

3. W razie odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy

§ 8 Rękojmia

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

2 Procedura rozpatrywania reklamacji:

Zgłoszenie reklamacji można dokonać w formie pisemnej na adres info@millor.pl

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

imię i nazwisko

adres

numer telefonu

adres e-mail

opis wady produktu

informację kiedy wada została zauważona

reklamowany produkt - w przypadku wad widocznych przed zamontowaniem

Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od jej złożenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji top-perfumeria.pl dostarczy Klientowi produkt wolny od wad (w terminie odpowiadającym terminowi realizacji reklamowanego produktu).

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji top-perfumeria.pl poinformuje Klienta o tej decyzji w formie pisemnej, zawierającej uzasadnienie.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji top-perfumeria.pl na życzenie oraz na koszt Klienta odeśle reklamowany produkt na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.


Jeżeli w ramach rękojmi top-perfumeria.pl dostarczy towar pozbawiony wad, może żądać od klienta zwrotu wadliwego towaru.


3. top-perfumeria.pl odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 – 5563 kodeksu cywilnego.


§ 9 Odstąpienie

1. top-perfumeria.pl ma prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od top-perfumeria.pl, których nie dało się przewidzieć, w tym ingerencji osób trzecich w strukturę strony powodującą zmianę jej funkcjonalności, parametrów i mechanizmów do składania zamówienia, a także zmian ceny.

2. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl